+2 Professionalisering – vi efteruddanner os

Jul 7, 2022 | Efteruddannelser, Nyheder

Sort tillykke til Nicole, som i juni 2022 blev færdig med sin +2 uddannelse – en to år lang efteruddannelse til professionalisering af arkitekter, som giver grundig kendskab til arkitektfagets processer og jura:
#forretning #organisation #projektering #ledelse #udførelse Hurra – nu endnu mere arkitekt! TILLYKKE TILLYKKE fra hele tegnestuen!

+2 efteruddannelsen giver et grundigt, teoretisk kendskab til arkitektfagets roller og processer samt til opgaver i projektsammenhæng. (Arkitektforeningen, februar 2020 – juni 2022)

Forløb 1: Arkitektvirksomheden og byggeriets parter

Forløb 2: Konkurrence og akkvisition

Forløb 3: Bygherren, procesledelse, og brugerinddragelser

Forløb 4: Rådgivning – aftale, rettigheder og pligter

Forløb 5: Byggeriets faser; ydelsesbeskrivelser

Forløb 6: Projektering i praksis

Forløb 7: Tegning og beskrivelse – BIM; IKT, systematik og metode

Forløb 8: Økonomi, kalkulation og bygningsdelsoverslag

Forløb 9: Projekt- og projekteringsledelse

Forløb 10: Myndighedsforhold

Forløb 11: BR18 og BK2020

Forløb 12: Bæredygtighed

Forløb 13: Udbud, licitation og kontrahering

Forløb 14: Projektopfølgning og fagtilsyn

Forløb 15: Byggeri og byggeledelse

Forløb 16: Byggeriets ibrugtagning

Se mere om +2 uddannelsen på Arkitektforeningen s hjemmeside: +2 efteruddannelse