BYGHERRERÅDGIVNING

Med et afsæt fra Rådgivende Ingeniører og Arkitekter i Københavns Kommune, har vi fungeret som særlig rådgiver for flere af kommunens forvaltninger og enheder.

Det har givet os mere end 25 års erfaring med rådgivning og tidlige erfaringer med strategisk samarbejde, imellem offentlige og private parter.

Vi har leveret analyser og planer for kapacitetsbehov, formidlet bestiller- og brugerkrav samt forestået indkøb af rådgivning og entrepriser.

Vi har leveret rådgivning til alle typerne af opgaver, herunder bygherrerådgivning med den efterfølgende projektering.

Fra ideen fødes til materialerne genanvendes

Vi leverer rådgivning tilpasset dine behov og du kan få støtte i alle faser af projektudviklingen, fra ideoplæg og program til tilsynet. Igennem vores erfaring med bæredygtighedsledelse har vi kunne konstatere, at værdien øges jo tættere på bygherren den holdes. Derfor tilbyder vi at indgå et tæt partnerskab, med dig og dit bagland, hvor vi leverer bæredygtighedsledelsen til konkrete projekter, med sparring af jer undervejs, så i kan udvikle jeres egen viden og kompetancer. Dette har størst effekt hvor vi varetager bæredygtighedsledelsen i alle faser af projektudviklingen.

Vi har holdninger men er ikke beslutningstagere

Vi har holdninger til vores rådgivning men har ikke en politisk agenda og i sidste ende er det dig der træffer beslutningerne. I vores arbejde holder vi altid fokus på kvalitet og værdiforøgelse af det byggede miljø og på at undgå at enkelte led i værdikæden tilgodeses på bekostning af andre, da det er undergravende for et bæredygtigt resultat. Alt byggeri har et formål og det er i sidste ende det som vi alle skal fremme i både porteføljestyring og udvikling af projekter.

Portefølje

VIDEN OG KOMPETENCER:

Vores primære kompetancer til at rådgive om portefølje er i relation til begrebet totalværdi, som det indgår i Danske Arkitektvirksomheders udgivelse “Dokumenter din værdiskabelse”.

Det supplerer vores generelle viden om bæredygtighed i byggeriet, herunder ledelse i forbindelse med verdensmålene (SDG17 –  Governance) – særligt i hvordan bygherren kan handle systematisk, i grænsefladerne til andre sektorer end byggeriet.

I rådgivningen kan vi indrage vores viden og erfaringer fra egne projekter til porteføljepleje og vice verca.

Sammen kan vi skabe mere værdi

Som ejendomsejer ved du selv hvor svært det er, at indsamle og overføre erfaringer og data fra driften af dit eksisterende byggeri og anvende det som grundlaget for nye krav, til dit næste projekt. Det udgør ikke detsto mindre et kæmpe og uforløst potentiale for værdiforøgelse, at skabe systematik og sammenhæng imellem drift og vedligeholdelse af bygninger og en strategisk udviklet portefølje. Fra vore samarbejde med store offentlige og offentligt støttede organisationer ved vi ”hvor skoen trykker” og vi kan derfor hjælpe dig med at kortlægge barrierer og at udvikle nye strategier.

 

Systematisk arbejde med totalværdi

Samfundet stiller nye krav til dig som forvalter af offentlige midler. Herunder at agere ansvarligt i forhold til samfundetsværdierne ved at optimere værdiskabelse indenfor byggeriet, uden at skaber et (uproportionelt) værditab i andre samfundssektorer. FN’s verdensmålssystem indeholder en vejledning f ledelse og vi kan støtte dig i anvendelsen og til andre måder at arbejde konstruktivt og værdiskabende med proteføljen – både internt og eksternt.

INDHOLD:

o  Totalværdi
o  Strategisk planlægning
o Governance (SDG17)

Projekter

VIDEN OG KOMPETENCER:

Med teamts samlede erfaringer, viden og kompetancer, kan vi tilgå opgaver som både totalrådgiver, underrådgiver og delt rådgivning.

Vi har selv erfaret hvor stor en værdi det skaber, når et projekt er gennemført med god ”team-spirit”, hvor der er skabt fælles mål for alle parter, uanset de personlige roller og funktioner eller personligt tilførsforhold til firmaer eller organisationer.

Vores seneste erfaringer, med de mange uafklarede forhold i byggeriets rammebetingelser, bekræfter os i at dette er fremtidens tilgang til at løse opgaverne i samarbejdet imellem bygherre og rådgivere.

Gode resultater opnås gennem gode processer

Den sikreste vej til at opnå succes på projektniveau går via rettidige definitioner af præcise og realistiske rammer for projektet og fair og fyldstgørende samarbejdsaftaler, imellem alle sagens parter. Det lyder enkelt – men er det sjældent. I mange projekter er der ikke afsat fornøden tid, viden eller økonomi til forventningsafstemninger. Projekters værdipotentiale er blevet forspildt og forløb er resulteret i sene afleveringer, budgetoverskridelser og – i værste fald – juridiske efterspil, hvor alle parter endte som tabere. Vi vil gøre vores til at vi sammen med dig får lagt den rette plan, til rette tid, og sammen følger vejen til succes.

Vi kan det hele – eller finder nogen der kan

Vores ydelse kan spænde fra indledende sparring af dig til support ved bortskaffelse. Vi stiller vore indgående kendskab til byggeriets lovgrundlag, organisering, samarbejdsformer og fagdiscipliner til din disposition, og som projekterende arkitekter har vi altid ”fingeren på pulsen”, som vi vil anvende i møderum, ved tegneborde og i skuret. Vi kan også bidrage til ad hoc analyser, skitserende programmering og til at lede workshops og procesforløb, efter nærmere aftaler.

INDHOLD:

o Indledende rådgivning
o Konkurrenceudbud
o Byggeri i Hoved, Stor‐ eller Fagentreprise
o Byggeri i Totalentreprise
o Andre ydelser
o Forundersøgelser og planlægning
o Interessenter og brugere
o Bæredygtighed
o Tilgængelighed
o Inventar og udstyr, bygherreleverancer
o Udbud
o Projektering og udførelse