Hvordan griber vi de bæredygtige projekter an? – WE BUILD DENMARK

Jul 17, 2022 | Bæredygtighed, Sparring og Uddannelse

Post af Asger Juul

Fra de fine saloner til almindelige mennesker
I dag gennemførte Peter fra “KloakRotten” og jeg en afsluttende workshop om bæredygtighed i byggeriet med fokus på, hvordan han som entreprenør kan bidrage til at forhindre klimakatastrofer og arbejde bæredygtigt på et forretningsmæssigt sundt grundlag.

Som konsulent for  – sponsoreret af  – har jeg forladt de fine saloner i København for at tage på en serie af turneer til Kerteminde, Varde, Røde Kro og Køng.
Der har jeg sammen med almindelige mennesker, repræsenteret af medarbejdere og ejere af fire entreprenørvirksomheder, behandlet spørgsmål om, hvordan de som entreprenører bedst muligt kan bidrage til den grønne omstilling.

Omstillingen forudsætter, at deres bidrag bliver baseret på videnskabeligt underbyggede mål og kriterier for byggeriet, når nye lovkrav om livscyklusvurderinger (LCA) og CO2 – grænseværdier, totaløkonomiske analyser (LCC) og ressourceanvendelse på byggepladser samt dokumentation af problematiske stoffer i byggematerialer (ifølge Byggeloven pr. 01.01.2022), bliver indarbejdet i det kommende bygningsreglement.

Dette vil både kræve anvendelse af komplekse og videnstunge metoder og værktøjer og velfungerende og gennemskuelige rammevilkår (og begge dele lider voldsomt af mangler).

Verden synes derfor uoverskuelig, og man blive nemt udmattet af alle de teorier, systemkrav og bureaukratiske udfordringer, som synes at stå i kø for at gøre ens arbejdsdag mere besværlig.

Men efter den netop afsluttende workshop i Køng, har jeg fået tanket ny optimisme og energi til at yde mine bidrag til den grønne omstilling.

For uanset alle de åbenlyse barrierer og udfordringer, vi har, så er jeg overbevist om, at det fællesskab jeg oplevede, på tværs af fag, uddannelse og lokalitet, er det, som kan sikre en omstilling – båret af kompetencer, villighed og engagement – til at gøre livet attraktivt for de kommende generationer.
(For der er ingen afstand mellem København og Varde 😉).

Tak for muligheden for at deltage sammen med jer alle Ommen AS, JM Byg A/S, Thinesen Byg, @K.E.S Køng, WE BUILD DENMARKRealdania

Asger Juul er rådgivere indenfor rådgivningsforløbet “Hvordan griber vi de bæredygtige projekter an?” for . Læs mere om forløbet her.