OMSORGSCENTER TOFTEHØJEN

OMSORGSCENTER TOFTEHØJEN

projektfakta

Projekt       

Ombygning, plejehjem

Periode

2018 – under udførelse

Sted
Viby S.
Areal

2.500 m2

Økonomi

DKK 39,8 mio.

Bygherre

Boligselskabet Roskilde Syd, Afd. 1 • Roskilde Kommune, DOMEA

Entrepriseform

Hovedentreprise

Ydelse

Bygherre- og totalrådgivning

Status

Under udførelse

Team

Juul & Hansen Arkitekter • Dominia • B&O Byggeindustri

ET OMSORGSCENTER, HVOR BEBOERNE ER I CENTRUM MED RESPEKT FOR DEN ENKELTES SELVBESTEMMELSESRET, OG HVOR MÅLET NÅS, NÅR BEBOERNE TILKENDEGIVER EN FØLELSE AF HYGGE OG NÆRVÆR

Kvalitetsrig omsorg gennem modernisering

På Toftehøjen er der et aktivt nærmiljø, idet Toftehøjen danner ramme for mange af de aktiviteter, der er for seniorer i byen og nærmeste opland. Toftehøjen afdækker, yder og udvikler faglig service og omsorg til ældre og handicappede i Roskilde Kommune. Det gøres i samarbejde med brugere og deres organisationer, ud fra gældende lovgivning og lokalpolitiske beslutninger. Visionen er gennem kvalitet at skabe attraktive tilbud for mennesker og arbejde ud fra et fælles værdigrundlag, og i henhold til dette skal Toftehøjen undergå renovering og ombygning. De utidssvarende 1-rumsboliger bliver i løbet af 2021 ombygget til moderne 2-rums plejeboliger. Renoveringen af Omsorgscentret Toftehøjen imødekommer et stigende behov for plejeboliger, sikrer et godt og bæredygtigt arbejdsmiljø for plejepersonalet og gør plejecentret moderne og tidssvarende.

Efterspørgslen på plejeboliger er større end ældreboliger hvorfor der etableres 27 tidssvarende 2-rums plejeboliger ved sammenlægning af 24 utidssvarende 1-rums plejeboliger og ombygning af 15 ældreboliger til plejeboliger. Der er tale om en helhedsorienteret modernisering hvor opholdsarealerne og servicearealer udvides og omorganiseres og klimaskærmen, badeværelser, depoter, kloak og de tekniske anlæg moderniseres.