PIP

PRAKTISK INNOVATIVT PARTNERSKAB

Der ligger et stigende pres på offentlige og offentligt støttede bygherrer om at være drivkraft i den grønne omstilling i byggeriet. Dette skaber et behov for at udvikle relevante kompetencer, hvilket kan imødekommes gennem et praktisk innovativt partnerskab.

Et praktisk innovativt partnerskab kan eksempelvis være et samarbejde mellem bygherre, rådgiver, entreprenør og forsker med henblik på at skabe et bæredygtigt byggeprojekt. En af idéerne bag konceptet er at opnå mere fleksibilitet og frihed til at eksperimentere og derved finde de bedst mulige løsninger – både til det specifikke projekt, men også som alment teknisk fælleseje for den fremtidige byggebranche. Partnerskabet giver nemlig rig mulighed for vidensdeling og kompetenceudvikling, som kan komme alle byggeriets parter til gode. Ved at samle ekspertise på tværs af fagligheder kan man finde den perfekte balance mellem innovativ bæredygtighed og projektets behov. Sammen kan vi bygge en mere bæredygtig fremtid.

Offentlige udbud er generelt forbundet med store transaktionsomkostninger, som specielt belaster mindre projekter (20-40 mio.), fordi der ligger et proportionelt stort arbejde i at beskrive og udbyde dem, som ikke skaber værdi, da man ikke kan være tilstrækkelig præcis i de opstillede udfaldskrav. Derfor har både offentlige bygherre og tilbudsgiverne store udgifter, som skal finansieres af projektomkostningerne og som minimum reducerer, men ofte vil overgå, den forventede gevinst som opnås via konkurrenceudsættelsen.

Offentlige bygherrer kan i stedet vælge at gennemføre innovativt udviklede projekter som PIP og derved begrænse transaktionsomkostningerne og opnå den samme tid, pris og kvalitet på projektet samt mere viden og kompetenceudvikling.

PIP kan gennemføres i et fælles tilrettelagt forløb som indeholder ny forskning og videnformidling hvor udbyttet af dette vurderes at være så væsentligt og valideret, at det kan gennemføres efter reglerne i tilbudsloven §12.(se referencen IBSØ som vi udviklede sammen med Furesø Kommune).

For større opgaver kan lignende forløb opnås via forudgående markedsdialog og udbud via forhandling, jf. den netop reviderede udbudslov, eller retningslinjer for cirkulært udbud, udgivet af Danske Arkitektvirksomheder og Advokatrådet kan give inspiration til en udbudsstrategi.

 

At arbejde i partnerskaber medfører blandet andet, at:

  • Kommunen gennem det praktisk innovative partnerskab får mulighed for at implementere løsninger for den grønne dagsorden i praksis – på store såvel som små projekter
  • Kommenen selv kan pege på specifikke løsninger, produkter m.m.
  • Kommunen selv kan pege på ønskede samarbejdspartnere

DET INNOVATIVE PARTNERSKABS VÆRDIER

Klik på værdierne for at læse mere

FYLD

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

KONKURRENCEDYGTIGT

En proces, hvor det innovative partnerskab sammen skaber et konkurrencedygtigt resultat. Med totaløkonomi (LCC) som styringsværktøj sikres valg, der er økonomisk bæredygtige. Grundig planlægning og et stærkt partnerskab betyder færre ekstraomkostninger.

Et byggeri, der er konkurrencedygtigt at opføre og billigt i drift. De forskellige bæredygtige tiltag sikrer et byggeri, der er energieffektivt, nemt at vedligeholde samt begrænser klimaforandringer.

En bruger, der har råd til at drifte bygningen uden at gå på kompromis med kvalitet.

FLEKSIBILITET

En proces, hvor man er åben og fleksibel overfor at eksperimentere og afprøve nye løsninger.

Et byggeri, der kan tilpasses gennem sin levetid og kan understøtte anvendelsesændringer uden store strukturelle indgreb.

En brugerinddragelse,  som tilpasser byggeriet – og ikke den anden vej rundt – for at imødekomme deres behov, miljøet og fællesskabet.

KVALITET

En proces med udgangspunkt i godt design af høj kvalitet, der passer til de grønne mål. Hvor miljøvenlige, højkvalitetsmaterialer vælges og anvendes kompetent.

Et byggeri i høj kvalitet, der er robust, funktionelt og møder alle bygningskrav. Let at vedligeholde med lang levetid og høj arkitektonisk kvalitet.

En bruger, hvis behov bliver mødt og taget med i et æstetisk og funktionelt design, der giver en fornemmelse af hjem og tilhørsforhold.

MILJØ

En proces, der er styret af bæredygtige værdier med fokus på at mindske ressourcespild og CO2-udslip. Ved hjælp af LCA-beregning sikres, at bygningens fodaftryk bliver minimalt, og at CO2-grænseværdierne overholdes.

Et byggeri designet, leveret og vedligeholdt med respekt for klodens grænser. I drift er byggeriet ressourceeffektivt, sundt og bidrager til det lokale miljø.

En bruger, som er stolt af et miljørigtigt byggeri og opfordres til mere bæredygtig levevis gennem godt, intuitivt design.

SUNDHED

En proces, der anerkender vigtigheden af et sundt indeklima og vælger produkter, der højner dette. En proces, der undgår produkter, der afgasser helbredskadelige stoffer og vælger løsninger, der sikrer god ventilation, lys m.m.

Et byggeri, som er sundt at opholde sig i og er med til at højne livskvaliteten. Et holistisk design og materialevalg, der sikrer et sundt og mere naturligt indeklima.

En bruger, som har en sundere hverdag med højere komfort, sikkerhed, produktivitet og velbefindende.

FÆLLESSKAB

En proces hvor det praktisk innovative partnerskab står sammen, og i fællesskab udfordrer den konventionelle byggeteknik. I designet medtænkes det sociale og inkluderende rum, herunder tilgængelighed, tryghed m.fl.

Et byggeri der via sit design og planlægning, ser forbi bygningens vægge for at skabe fællesrum og mulighed for at give plads til mødet med andre mennesker.

En bruger der føler sig velkommen og har mulighed for at indgå i et støttende fællesskab.

LOKALT

En proces, der tager højde for den kontekst, som byggeriet skal indgå i. En proces med respekt for lokal arkitektur og tradition og med mulighed for at bruge dette som fundament for moderne og innovative løsninger.

Et byggeri, der beriger lokalmiljøet arkitektonisk og bliver værdsat af dem, der begår sig i området – både nu og i fremtiden. I harmoni med lokale værdier, kontekstuelle byggetraditioner og skalaer.

En bruger, der er velfunderet lokalt og kan være stolt af byggeriets arkitektoniske udtryk.

Nøglen til det hele

Det byggeri, som udføres via en aftale om et praktisk innovativt partnerskab, skal leve op til samme niveau som byggeri indgået efter almindelige gennemførte udbud, målt på tid, kvalitet og pris. Men som resultat af de besparede omkostninger til udbudsforretning, øget effektivitet og optimeret ressourceudnyttelse hos de involverede parter, skal der desuden leveres offentlig formidlet forskning samt videndeling og kompetenceudvikling hos de deltagende parter.

Entrepriseopgaver på op til kr. 40.100.744 kan udbydes via tilbudsloven.

Entrepriseopgaver på op over kr. 40.100.744 skal udbydes via udbudsloven.