BARNDOMMENS LAND

BØRNEHUSET BARNDOMMENS LAND

projektfakta

Projekt       

Ny daginstitution

Periode

Ibrugtaget 2012

Sted

Ragnhildgade 31, 2100 København Ø

Areal

ca. 2.300 m2 

Økonomi

DKK 52,3 mio.

Bygherre

Københavns Kommune (KEjd & BUF)

Ydelse

Arkitektrådgivning ifm. indledende faser

Bygherrerådgivning under indledende faser, samt bistand fra udbud t.o.m. aflevering

Status

Afleveret

Team

EKJ Rådgivende Ingeniør

Foto

Lånt af Scandi Byg

GENNEMGRIBENDE REVIDERING AF BYGGEPROGRAM SAMT BYGHERRERÅDGIVNING IFM. NY INTEGRERET DAGINSTITUTION

Ny 15-gruppers integreret daginstitution. Opgaven bestod i følgende delelementer:

  • At bistå Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) med gennemgribende revidering af Byggeprogram for daginstitutioner af august 2004 inkl. bilag.
  • At forestår klargøring af byggegrunden, herunder teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med forureningsoprensning af grunden.
  • At bidrage til udbudsforretning for institutionen, herunder udarbejdelse af specifikt funktionsprogram (byggeprogram).
  • At bidrage til bygherrerådgivning i den resterende periode fra dispositionsforslag til og med aflevering.

Projektet blev udarbejdet og udbudt parallelt med 3 andre daginstitutioner, henholdsvis Amager Fælledvej, Sundholmsvej og Grøndalsvænge Allé.