BIFROST OG SOLVANG

BIFROST OG SOLVANG

projektfakta

Projekt       

Ombygning, tilbygning og renovering, Fritidshjem og daginstitution

Periode

2019-2021

Sted

Farum

Areal

1.160 m2

Økonomi

DKK 20 mio.

Bygherre

Furesø Kommune

Entrepriseform

Totalentreprise

Ydelse

Totalrådgivning

Status

Ibrugtaget 2021

Team

Juul & Hansen Arkitekter • Force Technology • CWN • Herluf Landskab og Leg • Juul & Nielsen Entrepriser 

FORNYELSE AF EKSISTERENDE FFO OG DAGSINSTITUTION, DER OPNÅR DEN BEDSTE BEKVEMMENLIGHED FOR BÅDE DE SMÅ OG STORE BRUGERE. DER ER SKABT UNIKKE RAMMER FOR BØRNENES TRIVSEL, HVOR BÅDE FORÆLDRE OG PÆDAGOGER ER BLEVET INDDRAGET I INDRETNINGEN AF RUMMENE

Stabilitetsskabende rammer i det lokale

FFO Solvang og daginstitution Bifrost er begge placeret i Furesø Kommune. To institutioner, der har haft behov for fornyelser, der kan fremme bedre læringsmiljøer, øge fælleskabet og i dette projekt har der fra bygherrens side været interesse i at samle to byggesager under samme udførelse. Derfor har Juul og Hansen Arkitekter bistået til ombygning, udvidelse og renovering af institutionerne.

Vores rolle

Juul og Hansen Arkitekter har i dette projekter stået for totalrådgivning af FFO Solvang og daginstitutionen Bifrost for Furesø Kommune. Projektet er blevet udbudt i en storentreprise, hvilket hænger bedst sammen med projektets omfang. Der var en knap økonomi og indeholdt en række optioner som blev tilkøbt, uden at der forelå et tilstrækkeligt forarbejde. En del af succeskriteriet var, at få det hele til at hænge sammen, uden at nogen parer følte sig forbigået – dette opnåede vi ved at give særlig opmærksomhed på en indledende brugerinddragelse.