BOTILBUD SØNDERSØ

BOTILBUD SØNDERSØ

projektfakta

Projekt       

Nybyggeri, botilbud DGNB- og FBK certificering Forskningsprojekt iht. brand

Periode

2020-2021

Sted

Furesø

Areal

ca. 1000 m2

Økonomi

DKK 22 mio.

Bygherre

Furesø Kommune

Entrepriseform

Totalentreprise

Ydelse

Totalrådgivning

Status

Udført 2021

Team

Juul & Hansen Arkitekter • Jakobsen Huse • Constructa • DBI

ET NYT BOTILBUD I TRÆ, SOM ER ÉT AF DANMARKS MEST BÆREDYGTIGE TRÆHUSE, MEN HVOR PROCESSEN IKKE HAR VÆRET MERE KOMPLICERET END VED TRADITIONELT BYGGERI

Her er nogle af Furesøs sårbare borgere flyttet ind i det nye, bæredygtige botilbud, som har modtaget støtte fra Realdania til ekstra klimatiltag.

Træbyggeriet huser et botilbud med 16 boliger opdelt i to afdelinger. Beboerne har særlige behov og brug for støtte til at passe deres skole, arbejde og hverdag i øvrigt. Nogle er yngre borgere med autisme, og andre er psykisk sårbare unge. Furesø Kommune har derfor valgt et byggeri, der er bæredygtigt og bidrager positivt til beboernes både fysiske og sociale velfærd. Gode fysiske rammer og et sundt hus at leve i er med til at skabe trivsel blandt beboerne.

Træbyggerier er CO2-venlige

”Et biobaseret verdensmålshus” som lever op til flere miljøcertificeringer, herunder DGNB. Det er også del af et forskningsprojekt, der undersøger og udvikler nye måder at anvende bæredygtig brandsikring af træhuse. For i stedet for beton og stål er der anvendt træ og andre biobaserede materialer, som kan leve op til de skrappe danske brandregler. Byggeriet står for cirka 40 procent af CO2-udledningen i verden og det er afgørende at vi tilegner os viden om hvordan vi bygger mere bæredygtigt, fra inderst til yderst i et byggeri. Cementindustrien er den tredjestørste udleder af CO2 i verden, hvorimod træ har et mere bæredygtigt potential, fordi materialet binder CO2 i stedet for at udlede det. Huset bidrager derudover til området ved en spændende arkitektur og øget biodiversitet.

Arkitektforeningens og Bygherreforeningens verdensmålsbarometer i praksis

Læs den tilhørende rapport ved at klikke på barometret nedenfor

Støtte til ekstra klimatiltag

Byggeriet har modtaget Realdania-støtte som et af 11 bæredygtige projekter rundt om i hele landet. Projektet modtog 250.000 kr. til at definere ekstra klimatiltag som bæredygtige byggematerialer, alternative energiformer, grønne tage, regnvandsopsamling og brandsikringsmaterialer. Projektet modtog også 775.000 kr. til at udføre tiltagene.

Ud over Furesø Kommune og Juul & Hansen Arkitekter består teamet bag projektet af DBI og Jakobsen Huse. Eleverne på Søndersøskolen har fulgt byggeprocessen på nært hold og der har været et engageret samarbejde mellem skolen, Furesøs byggeafdeling og afdelingen for specialiserede indsatser, så skolen og forældre kan få svar på alt fra spørgsmål om byggeproces, adgangsveje og de kommende beboere. Husets opførelse gik i gang i efteråret 2020 og stod klar til indflytning i sommeren 2021.

Vores rolle

Juul og Hansen Arkitekter har stået for totalrådgivningen i et innovativt partnerskab, hvor resultatet har ført til opførelsen af Botilbud Søndersø som et bæredygtigt byggeri. Enestående for projektet var en særligt tilrettelagt brugerinddragelse for unge med autisme, følgegruppemøder og løbende dialog med socialtilsyn og God Adgang – en proces som Juul & Hansen Arkitekter har planlagt, koordineret og varetaget. Der er blevet gjort brug af en alternativ udbudsform, som har sikret et optimalt samarbejde. Forudsætningen for udbudsformen er, at opgaven indeholder reelle forskningselementer og indebærer bæredygtighedsledelse med mange kriterier. Her skal godkendelsesprocedurer ved forskellige faser foregå synkroniseret i forhold til brugergrupper, driftsorganisation, bygherre såvel som myndigheder. Derudover er der lagt vægt på en koordineret indsats imellem drifts- og bygherreønsker, den tekniske projektering og håndværksmæssige udførelse. Projektet er både FBK- og DGNB-certificeret, og Realdania har støttet forskningsprojektet, der omhandler brandtest af alternative, bæredygtige byggematerialer. Vi har i korte træk haft fokus på synkronisering af økonomi, tid, teknisk kvalitet og bæredygtigt byggeri.

"Projektet er både FBK- og DGNB-certificeret, og Realdania har støttet forskningsprojektet, der omhandler brandtest af alternative, bæredygtige byggematerialer".