Det Røde Hjørne

BØRNEHUSET DET RØDE HJØRNE

projektfakta

Projekt       

Ny daginstitution

Periode

Ibrugtaget 2012

Sted

Sundholmsvej 12, 2300 København S

Areal

ca. 1.650 m2

Økonomi

DKK 30 mio.

Bygherre

Københavns Kommune (KEjd & BUF)

Ydelse

Bygherre- og arkitektrådgivning t.o.m. principelt dispositionsforslag

Bidragelse af bygherrerådgivning fra dispositionsforslag t.o.m. aflevering

Status

Afleveret

Team

Juul & Hansen Arkitekter • Scandibyg • ONV Arkitekter

Foto

Lånt af Scandi Byg og Arkitekturbilleder

ET MARKANT NYT VARTEGN I 3 ETAGER MED LEGEPLADSER I TERRÆN OG PÅ HUSETS FORSKUDTE TAGFLADER 

Ny 10-gruppers integreret daginstitution. Opgaven bestod i følgende delelementer:

  • At bistå Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) med gennemgribende revidering af Byggeprogram for daginstitutioner af august 2004 inkl. bilag.
  • At forestår klargøring af byggegrunden, herunder teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med forureningsoprensning af grunden.
  • At bidrage til udbudsforretning for institutionen, herunder udarbejdelse af specifikt funktionsprogram (byggeprogram).
  • At bidrage til bygherrerådgivning i den resterende periode fra dispositionsforslag til og med aflevering.

Projektet blev udarbejdet og udbudt parallelt med 3 andre daginstitutioner, henholdsvis Ragnhilgade, Grøndalsvænge Allé og Amagerfælledvej.