Else

BØRNEHUSET ELSE

projektfakta

Projekt       

Ny daginstitution

Periode

Ibrugtaget 2020

Sted

Else Alfelts Vej 69, 2300 København S

Areal

ca. 2.000 m2

Økonomi

DKK 75 mio.

Bygherre

Københavns Kommune (KEjd & BUF)

Ydelse

Bygherre- og arkitektrådgivning frem til udbud i totalentreprise

Status

Afleveret

Team

Juul & Hansen Arkitekter • Nøhr & Sigsgaard • SWECO • DOMINIA • Norconsult • Enemærke & Petersen • Lytt Architecture • Kragh & Berglund

Foto

Lånt af Nøhr & Sigsgaard

NY BÆREDYGTIG DAGINSTITUTION 

Vores tilgang 

Projektet er tilvejebragt ved en bredt funderet bruger- og udvalgsinddragelse, som har omfattet repræsentanter fra Københavns Kommunes Børne- & Ungdomsudvalget, Økonomiforvaltningen samt By og Havn, som har fungeret som medkoordinatorer. Herudover har et fælles visionsoplæg indgået som grundlag for projektet – Københavns Kommunes byggeprogram for børneinstitutioner – til hvilken Juul & Hansen Arkitekter i øvrigt har ageret hovedrådgiver og redaktør på 1. udgave.

Projektet er udbudt som EU-udbud. Efter endt udbud overgik projektet til Nøhr & Sigsgaard Arkitekter, der overtog totalrådgiverrollen.

Ny svanemærket daginstitution

Den nye integrerede daginstitution Børnehuset Else i Ørestaden omfatter i alt 1.840 m2 etageareal og her ud over ca. 246 m2 uopvarmede rum til bl.a. liggehal og skure/opbevaring. Bebyggelserne er i 4 etager og indeholder faciliteter til 10 børnegrupper (ca. 300 børn) og faciliteter til 30-40 medarbejdere.

Daginstitutionen er opført i bynær kontekst på hjørnet af en karrébebyggelse i Ørestad Syd, og friarealerne er da også delvist placeret på tagterrassen samt i terræn. På tagfladen er også teknikhuset placeret.

Facadeopbygningen er udført med præfabrikerede facadeelementer i træ, der fastgøres til etagedæk og skillevægge. Facaderne er iklædt en rød blødstrøgen teglsten som klimaskærm. Tagkonstruktionen, der beregnes til leg og ophold, er udført med hård kileskåret isolering monteret på et bærende betondæk. Isoleringslaget er udført med vandrende, der afsluttes med tæt membran. Tagfladen er belagt med pladsstøbt betonplade med områder af faldunderlag.

Tagflader på trappe- og ventilationsbygninger belægges med tagpap monteret med grønt tag i Sedum.

Projektet er projekteret efter DGNB-certificering og er præ-certificeret til guld af både byggeriet og udearealerne. Yderligere lever projektet op til København Kommunes 13 dogmer for bæredygtighed i egne byggerier, hvilket bl.a. indbefatter krav om at byggematerialer skal være svanemærkede.

Vores rolle

Juul & Hansen Arkitekter har stået for kravstyring, udarbejdelse af udbuds- og dispositionsforslag, projektgranskning, bygherrerådgivning og arkitektrådgivning.