NØRREBROHALLEN

NØRREBROHALLEN – OMBYGNING OG RENOVERING

projektfakta

Projekt       

Ombygning, renovering

Periode

2020 – under udførelse

Sted
Nørrebro, København
Areal

330 m2

Økonomi

DKK 4,9 mio.

Bygherre

Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune

Entrepriseform

Hovedentreprise

Ydelse

Bygherre- og totalrådgivning, brugerinddragelse, byggeledelse

Status

Under udførelse

Team

Juul & Hansen Arkitekter • Søren Jensen Ingeniørfirma • CWN ingeniører •

Ingeman Fischer •

VI OMBYGGER I NØRREBROHALLEN – NYE RAMMER FOR MEDARBEJDERE OG OPGRADEREDE FACILITETER I ANKOMSTOMRÅDET FOR BRUGERE OG GÆSTER

 Projektet indeholder:

  • Ombygning i foyeren, som giver nye rammer til samling og midlertidigt ophold med varme overflader og praktiske løsninger.
  • Nye administrationslokaler i foyeren, som skal sikre sig gode arbejdsmiljø for Nørrebrohallens personale.
  • Renovering og udvidelse af toiletkapaciteten samt nyt centralt placeret handicaptoilet med puslefaciliteter.
  • Udvidelse af altangangen, som giver mulighed for midlertidigt ophold på 1. salen i foyeren.
  • Ombygning og renovering af nogle af Nørrebrohallens mødelokaler mod Bragesgade, som kan lejes.

Vores rolle:

Vi er bygherre- og totalrådgivere på sagen, og har i øvrigt varetaget brugerinddragelses processen og byggeledelsen. Byggesagen udføres mens bygningen er i brug i samråd med brugerne.

Vores tilgang:

Som totalrådgivere på sagen har vi hele tiden haft brugernes behov og bygherrens præmisser, som grundlag for vores arbejde.

Nørrebrohallen er karakteriseret ved meget aktivitet. Der er mange lag i bygningens historik, som man skal tage stilling til ift. ombygning. Tidligere ombygninger og bygningens skiftende funktioner, som f.eks. remise, er med til at definere arkitekturen som skal bæres videre.

Projektet respekterer bygningens historie og samtidigt skabes mere rolige og kontinuerlige omgivelser i hallens foyer ved brug af få farver og materialer og introduktion af træ som beklædning (akustikregulering).

Projektet forsøger at skabe sammenhæng mellem Nørrebrohallens foyer og Nørrebros nyligt renoveret Bibliotek, som er beliggende i den samme bygning, ved gentagelse af materialiteten fra Biblioteket.

De nye møbler i Hallens foyer er specialdesignet af Keingart, som også har designet møblerne i Nørrebros Bibliotek og er bestilt som en bygherreleverance.

En del af projektet er renovering og udvidelse af toiletkapaciteten i hallen samt nyt centralt placeret handicaptoilet med puslefaciliteter.

Farverne på toiletterne er inspireret af farvekataloget i kunstværkerne af Eske Kath i Nørrebros Bibliotek, som også er blev brugt til møbeldesignet i både Biblioteket og Hallens foyer.

 

Designmæssigt har projektets fokus været at samle nogle af de forskellige udtryk i Nørrebrohallen og skabe en sammenhængende oplivelse inden for sagens rammer.