Skovkvarteret

BØRNEHUSET SKOVKVARTERET

projektfakta

Projekt       

Ny daginstitution

Periode

Ibrugtaget 2022

Sted

Else Alfekts Vej 6, 2300 København S

Areal

ca. 1.000 m2

Økonomi

DKK 34,8 mio.

Bygherre

Københavns Kommune (KEjd & BUF)

Ydelse

Bygherre- og arkitektrådgivning frem til udbud i totalentreprise

Status

Afleveret

Team

Juul & Hansen Arkitekter • Thing Brandt Landskab • MOE • SWECO DK • Combi Byg

Foto

Lånt af Spangenberg & Madsen

NY BÆREDYGTIG DAGINSTITUTION 

En daginstitution i børnehøjde

Den nye daginstitution Børnehuset Skovkvarteret 6 er en kombineret vuggestue og børnehave, som har sin legeplads på taget og ligger lige ud til Kalvebod Fælled. Børnehuset har fem børnegrupper a ca. 80 børn, fordelt på tre vuggestuegrupper og to børnehavegrupper. Børnehuset er beliggende i en helt nybygget bygning i to etager, med plads til fællesrum, produktionskøkken og tagterrasse foruden lokaler til grupperne. Der er både en legeplads på taget og en legeplads på jorden. Daginstitutionen er designet til at skabe rum, hvor børnenes perspektiv er tænkt ind i alle detaljer, og hvor indretningen er i børnehøjde.

Vores rolle

Juul & Hansen Arkitekter har stået for kravstyring, udarbejdelse af udbuds- og dispositionsforslag, projektgranskning, bygherrerådgivning og arkitektrådgivning.

Vores tilgang 

Projektet er tilvejebragt ved en bredt funderet bruger- og udvalgsinddragelse, som har omfattet repræsentanter fra Københavns Kommunes Børne- & Ungdomsudvalget, Økonomiforvaltningen samt By og Havn, som har fungeret som medkoordinatorer. Herudover har et fælles visionsoplæg indgået som grundlag for projektet – Københavns Kommunes byggeprogram for børneinstitutioner, til hvilken Juul & Hansen Arkitekter i øvrigt har ageret hovedrådgiver og redaktør på 1. udgave.

Projektet er udbudt som EU-udbud. Efter endt udbud overgik projektet til Pluskontoret Arkitekter, der overtog totalrådgiverrollen.