SYVSTJERNE VÆNGE

SYVSTJERNE VÆNGE

projektfakta

Projekt       

Nybyggeri, botilbud

Periode

2019-2020

Sted

Værløse

Areal

460 m2

Økonomi

DKK 11,5 mio.

Bygherre

Furesø Kommune

Entrepriseform

Totalentreprise

Ydelse

Totalrådgivning

Status

Ibrugtaget 2020

Team

Juul & Hansen Arkitekter • Jakobsen Huse • BOGL

ET BOTILBUD, DER DANNER ROLIGE RAMMER OM HVERDAGEN FOR VOKSNE MED FYSISKE OG PSYKISKE FUNKTIONSNEDSÆTTELSER OG GIVER DEM MULIGHED FOR ET MERE SELVHJULPENT LIV

Stabilitetsskabende rammer i det lokale

Syvstjerne Vænge 10 har plads til otte beboere, som har behov for støtte og vejledning i hverdagen – både til gøremål og at indgå i sociale sammenhænge og fællesskaber. Botilbuddet har til formål at være stabiliserende, afklarende og forberedende med henblik på fremtidig udslusning til egen bolig. Opførelsen af botilbuddet er en del af Furesø Kommunes vision om at styrke indsatsen på socialområdet ved at kunne tilbyde en omsorgsfuld og sammenhængende hjælp lokalt for flere sårbare borgere. Strategien lægger stor vægt på vigtigheden af boligernes geografiske placering, så det omkringliggende miljø kan imødekomme målgruppens behov for tryghed, aktiviteter og mulighed for at benytte eksisterende faciliteter. Botilbuddet giver beboerne mulighed for at bevare forbindelse til netværk og familie i nærområdet, og dertil er der mulighed for et tættere samarbejde med jobcenter i forhold til beskæftigelse samt tættere koordinering med social- og sundhedsområdet i forhold til rehabilitering. Derudover opnår kommunen økonomisk gevinst ved selv at drive flere botilbud.

Bygningsmassen er baseret på tre overordnede forhold:

  • Den daglige brug og funktionskrav  
  • Grundens størrelse  
  • Dimensionering samt den omkringliggende bebyggelse og relationen hertil 

Den indadvendte gårdhave med adgang og visuel kontakt fra fællesarealerne bidrager til mindre ophold i skelgrænseområdet. Beboerne har her et sted, hvor de kan trække sig tilbage i ugenerede omgivelser. Gårdhaven muliggør visuelt samvær, når fysisk samvær bliver for overvældende for nogle beboere. En af kommunens mål er at skabe øget livskvalitet for borgerne gennem attraktiv arkitektur og velplanlagte byrum. Derfor var ønsket at opføre et byggeri, der udover at være værdiskabende for beboerne også bidrager positivt til kvarterets samlede udtryk. Derfor står dobbelthuset i ét plan og udført i kvalitetsmaterialer. Byggeriet lever på adskillige parametre op til Furesøs bæredygtighedsprincipper socialt, økonomisk og miljømæssigt.

Vores rolle

Juul og Hansen Arkitekter har være med til at opføre Syvstjerne Vænget, som et bæredygtigt byggeri ved anvendelse af arealminimering og valg af flest mulige biobaserede materialer. Vi har stået for indledende rådgivning og sparring med bygherre og fået afklaret den rette entrepriseform og udbudsmodel. Dette har vi opnået ved at behovsafdække projektet, og har som resultat fået udarbejdet et specifikt projektmatariale. Udestående udbud, var en væsentlig del af ydelsen, som derefter er gennemført som en normalt forløb i samarbejde med den vindende (total)entreprenør og totalrådgiverteamet. Vi har gennem en optimal udbudsstrategi fået bygherrens rammevilkår og krav fastlagt i et byggeprogram, suppleret af et principielt dispositionsforslag, udbudt i omvendt licitation med forhandling. Endeligt har vi bidraget til bygherrerådgivning i den resterende periode, fra udførelse til og med afleveringsforretningen af byggeriet.