Vi har over 25 års erfaringer med at arbejde som rådgiver og strategisk samarbejdspartner, særligt for offentlige forvaltninger og enheder. Vi har leveret analyser og planer for kapacitetsbehov, formidlet bestiller- og brugerkrav samt forestået indkøb af rådgivning og entrepriser. Vi arbejder med bæredygtighed og verdensmål på et højt niveau. Med teamts samlede erfaringer, viden og kompetancer, kan vi tilgå opgaver som både totalrådgiver, underrådgiver og delt rådgivning. Vi har selv erfaret hvor stor en værdi det skaber, når et projekt er gennemført med god ”team-spirit”, hvor der er skabt fælles mål for alle parter, uanset de personlige roller og funktioner eller personligt tilførsforhold til firmaer eller organisationer.

Strategisk rådgivning

Bygherrerådgivning

Fra ideen fødes til materialerne genanvendes
Vi leverer rådgivning tilpasset dine behov og du kan få støtte i alle faser af projektudviklingen, fra ideoplæg og program til tilsynet. Igennem vores erfaring med bæredygtighedsledelse har vi kunne konstatere, at værdien øges jo tættere på bygherren den holdes. Derfor tilbyder vi at indgå et tæt partnerskab, med dig og dit bagland, hvor vi leverer bæredygtighedsledelsen til konkrete projekter, med sparring af jer undervejs, så I kan udvikle jeres egen viden og kompetencer. Dette har størst effekt hvor vi varetager bæredygtighedsledelsen i alle faser af projektudviklingen.

Vi har holdninger men er ikke beslutningstagere
Vi har holdninger til vores rådgivning men har ikke en politisk agenda og i sidste ende er det dig der træffer beslutningerne. I vores arbejde holder vi altid fokus på kvalitet og værdiforøgelse af det byggede miljø og på at undgå at enkelte led i værdikæden tilgodeses på bekostning af andre, da det er undergravende for et bæredygtigt resultat. Alt byggeri har et formål og det er i sidste ende det som vi alle skal fremme i både porteføljestyring og udvikling af projekter.

Vi kan det hele – eller finder nogen der kan
Vores ydelse kan spænde fra indledende sparring af dig til support ved bortskaffelse. Vi stiller vore indgående kendskab til byggeriets lovgrundlag, organisering, samarbejdsformer og fagdiscipliner til din disposition, og som projekterende arkitekter har vi altid ”fingeren på pulsen”, som vi vil anvende i møderum, ved tegneborde og i skuret. Vi kan også bidrage til ad hoc analyser, skitserende programmering og til at lede workshops og procesforløb, efter nærmere aftaler.

Indhold
 • Indledende rådgivning
 • Konkurrenceudbud
 • Byggeri i Hoved, Stor‐ eller Fagentreprise
 • Byggeri i Totalentreprise
 • Andre ydelser
 • Forundersøgelser og planlægning
 • Interessenter og brugere
 • Bæredygtighed
 • Tilgængelighed
 • Inventar og udstyr, bygherreleverancer
 • Udbud
 • Projektering og udførelse
 • Total værdi

Referencer