SPARRING OG UDDANNELSE

Igennem vores arbejde med de nye rammebetingelser og med bæredygtighed i byggeriet, og som konsulenter og undervisere, har vi – i kombination med vores praktiske rådgivning – opbygget specialistviden om branchens juridiske, administrative, tekniske, økonomiske og organisatoriske forhold.

Det tilbyder vi – som noget nyt – at stille til rådighed for dig, din organisation eller din virksomhed.

Det kan enten være i form af et specialtilpasset sparringsforløb, som et kursus, en workshop, et foredrag – eller en kombination.

Konsultation og undervisning
Vi har mange års erfaring med at rådgive kommunale bygherre om disse forhold og vi har undervist i Akademisk Arkitektforening, Green Building Council Denmark, DANVAK og Københavns Kommune samt i eget regi.

Efterspørgsel af vores ydelse fra mange sider
I takt med at vores “faste kunder” har ændret indkøbspolitik, opstod en ubalance imellem vores viden og kompetencer og vores omsætning af rådgiverydelser. Vi har sideløbende oplevet en øget efterspørgsel på viden og vejledning om rammeforholdene, fra både organisationer og virksomheder. I stedet for at udfase viden, har vi systematiseret den som ydelser, tilpasset den øgede efterspørgsel.

Tilpasset sparring og uddannelse
Vi har systematiseret og udviklet nogle sparringsforløb og en række kurser og foredrag, som standardydelser.

Det mest værdiskabende vil ofte være en individuel konmbination af sparringsforløb og uddannelse, målrettet dig og dit bagland.

Sparring og konsultation

Undervisning og fordrag

Sparringsforløb

Vi har erfaringer fra rollerne som bruger, bestiller, bygherrer, rådgiver og myndighed.

Vi har aktuel viden om byggeriets nye rammebetingelser og hvilke udfordringer og muligheder de giver byggeriets parter.

Vi har specialistviden om bæredygtighed i byggeriet, herunder om nye krav til dig og dine samarbejdspartnere, når den grønne omstilling blive normen i nye opgaver.

Hovedparten af vores opgaver igennem mere end 25 år, var forpligtet af politiske vedtagelser og gennemført i komplekse organisationer, med mange interessenter.

Dette har vi sat i system som nye ydelser i form af sparringsforløb.

Øget kompleksitet påvirker os alle
Kompleksiteten i byggeriet er øget med BR18, AB18, ABR18 og de tilhørende ydelsesbeskrivelser og du har fået nye muligheder og udfordringer i relation til os og branchens øvrige parter.

Nye arbejdsfordelinger og øgede krav giver nye udfordringer
De ændrede arbejdsfordelinger imellem private virksomheder og myndighederne, herunder i den tekniske byggesagsbehandling, og indførelsen af de nye aftaleforhold betyder, at alle har øget fokus på strategiske samarbejdsformer og den juridiske og økonomiske ansvarsfordeling imellem alle byggeriets parter. I den sammenhæng har du et særligt behov for overblik, for at indgå de rigtige aftaler.

Den grønne omstilling er et paradigmeskift
Du skal i stigende grad forholde dig til nye problemstillinger for at kunne sikre totalværdien i dine projekter. Det stiller nye krav til samarbejdet i hele byggeriets udviklingsforløb og blandt alle parter.

Vi har specialistviden som vi gerne vil dele
Uanset hvilken rolle du har vil de ændrede forhold stille dig overfor ugennemskuelige og paradoksale beslutninger. Vi kender din og øvrige parters situation og de nye rammebetingelser og du er velkommen til at kontakte os, for at høre om vores ydelser.  

Bygherreorganisationer

VIDEN OG KOMPETENCER:

Vi har alsidige erfaringer fra ansættelser på ”alle sider af bordet” i den offentlige forvaltning og størstedelen af vores sager varetages for kommuner, staten eller almene boligselskaber.

Vi har derfor et nøje kendskab til de offentlige og de offentligt støttede organisationers ”Pains & Gains”.

Vi er særligt optaget af en bæredygtig udvikling og af værdiforøgelse i den offentlige bygningsmasse og ser det som vores væsentligste mission, at bidrage til at den optimeres mest muligt.

Nye roller og samarbejdsformer
Vi forventer at du beskæftiger dig med et offentligt støttet byggeri og derfor skal agere i en politsik styret organisation.

De traditionelle roller og samarbejdet imellem politikere, direktion, afdelings- og projektledere og driftsenheder og brugere, har nogle udfordringer indbygget, som påvirker porteføljer og projekter – negativt.

Det omfatter lange beslutningsprocesser, suboptimering af økonomien og omfattende regelstyring af sagsadministrationen, som alle påvirker og forringer værdiskabelen.

Med de nye rammebetingelser og den grønne omstilling øges udfordringerne og dermed behovet for at gennemføre en ny fortolkning af den måde arbejdet skal fordeles og organiseres på, som du er i første række til at forstå og bidrage til.

Sammen med dig og dit bagland kan vi kortlægge jeres udfordringer og potentialer, i forhold til at sikre mest mulig værdiskabelse i jeres portefølje og projekter, inden for de givne rammer.

INDHOLD:

o Roller, ansvar og samarbejde
o Ledelse/bestyrelse
o Afdeling/projektledere
o Medarbejdere

Rådgivningsvirksomheder

Vi har specialiseret os i at levere ydelser til den offentlige og den offentligt støttede bygherre.

På tegnestuen har vi samlet erfaringer fra ”alle sider af bordet” og har derigennem mulighed for at levere en direkte og aktuel perspektivering af kundens ”Pains & Gains”.

Vi har indsigt i Danske Arkitektvirksomheders kvalitetsledelsessystem, som vi anvender i vores egen omstilling, imod en bæredygtig virksomhed.

Nye roller og samarbejdsformer
Ændrede krav til roller og ansvar vil i særlig høj grad påvirke det offentlige og det offentligt støttede byggeri, som er underlagt EU-regler og forventes af fungere som driver i den grønne omstilling. Det private område har friere rammer, men det offentlige byggeri danner i stigende grad præcedens for byggeriet – generelt – og udgør derfor vores primære emneområde.

Vi forestiller os at du og din virksomhed har offentligt støttet byggeri som forretningsområde og derfor skal kende til den offentlige bygherres præmisser og succesparametre, for at opnå gode resultater for kunden, jer selv og jeres samarbejdspartnere.

Vi har selv taget den medicin som vi tilbyder
For selv at kunne agere bæredygtigt i takt med den grønne omstilling, har vi foretage en stor ændring af tegnestuens mål og kompetencer – fra akademisk design til procesledelse af bæredygtigt design – ved at supplere vores traditionelt funderede viden og erfaring med specialviden om bæredygtighed i byggeriet og fremtidens ”Pains & Gains”.

Disse erfaringer vil vi sætte i spil og sammen med dig og dit bagland kortlægge hvad i har behov for at justere eller supplere, for at opnå mest mulig værdiforøgelse af jeres rådgivningsydelser.

Store virksomheder

VIDEN OG KOMPETENCER:

Vi kan give jer sparring omkring jeres relationer til både den offentlige bygherre og jeres interne samarbejde.

I forhold til eksterne relationer, kan vi bidrage med ”fingeren på pulsen” og til de interne, med erfaringerne fra vores egne omstillingsproces og ”Det hele hænger sammen”.

Sparringsforløbene opbygges specifikt i forhold til jeres ønsker, behov og forventninger.

Som udgangspunkt anbefaler vi, at det omfatter en behandling af roller, ansvar og samarbejde, hos både jeres eksterne relationer og hos jer selv (det hele hænger sammen).

Ved at fokusere på organisering af både ledelsen, ydelserne og det fagspecifikke indhold, kommer vi omkring de steder hvor i er stærke og svage samt hvor i ikke er endnu.

Vi lægger – sammen med jer – en plan for processen, hvor vi kortlægger behovet, aftaler omfanget og rammerne for ydelse, hvorefter sparringsforløbet planlægges og eksekveres (vi evaluerer og justerer undervejs).  Så kontakt os for at høre nærmere.

INDHOLD:

o Roller, ansvar og samarbejde
o Ledelse/partnere
o Afdeling/projektledere
o Medarbejdere

INDHOLD:

o Udviklingsforløb
o Kortlægning
o Forventningsafstemning
o Planlægning
o Eksekvering

Mindre virksomheder (SMV)

VIDEN OG KOMPETENCER:

Vi kan levere oplægget til et systematisk forløb, som efterfølgende tilpasses jer.

Vi forventer at kunne anvende mange af de erfaringer vi selv har fået i vores egen omstillingsproces, som en SMV, men supplerer dette, i forhold til jeres ønsker, behov og forventninger.

Vi anbefaler at det omfatter en behandling af roller, ansvar og samarbejde, hos både jeres eksterne relationer og hos jer selv (det hele hænger sammen).

Ved at fokusere på organisering af både ledelsen, ydelserne og det fagspecifikke indhold, kommer vi omkring de steder hvor i er stærke og svage samt hvor i ikke er endnu.

Vi læggers – sammen med jer – en plan for processen, hvor vi kortlægger behovet, aftaler omfanget og rammerne for ydelse, hvorefter sparringsforløbet planlægges og eksekveres (vi evaluerer og justerer undervejs).  Så kontakt os for at høre nærmere.

INDHOLD:

o Roller, ansvar og samarbejde
o Ledelse/partnere
o Afdeling/projektledere
o Medarbejdere

INDHOLD:

o Udviklingsforløb
o Kortlægning
o Forventningsafstemning
o Planlægning
o Eksekvering

Uddannelse

Byggeriets jura, aftaleforhold, organisation og administration er vigtige emner for alle parter i branchen.

Vi har valgt at systematisere vores, og levere den, i form af kurser, workshops og foredrag.

Vi har udviklet specialistviden om bæredygtighed og bidraget til definitionerne i YBB17 og DK-GBC uddannelsen om Bæredygtighedsledelse.

Vi har den opfattelse, at Bæredygtighedsledelse er mest succesfuld, når den levers som både kreativ og administrativ ledelse, i et dynamisk samspil.

I vores egne projekter har arbejdet med bæredygtighed været centralt siden vi startede i 2005 og vi er founding partner i Frame, et digitalt værktøj til ledelse af bæredygtighed i byggeriet.

Vi leverer viden og erfaringer – udviklet over år
Vi kombinerer vores erfaringer, fra mange års praktisk rådgivning, med erfarringer fra kursusudvikling og undervisning, af offentligt udbudte kurser og foredrag, samt kursusforløb og workshops udviklet for virksomheder.

Dette har vi har vi samlet i en række temaer som egner sig for undervisning i forskellige former, som standard eller specifikt tilpasset dine behov.

Kombination af sparring og uddannelse
En væsentlig forudsætning for at du eller din bygherre kan opnå værdioptimering er, at den der definerer rammerne og indkøber ydelser, kan overskue hvordan målet kan nås.

Mange offentlige og offentligt støttede bygherre har hverken kapaciteten eller de nødvendige interne kompetencer til dette og er derfor afhængige af eksterne konsulenter og rådgivere. Men da der i mange organisationer er en aktuel målsætning om at skære ned på udgiften til eksterne konsulenter (og samtidigt om at reducere antallet af egne medarbejdere) er der en åbenlys udfordring.

I den sammenhæng kan vi kombinerede et undervisnings- og sparringsforløb, omkring specifikt udvalgte emner, lige præcis der hvor du og dit bagland har behovet (f.eks. AB18 – YBL18 og Verdensmålene).

Firmakurser

VIDEN OG KOMPETENCER:

Standartkurser
Specialkurser

Vores standardkurser består af en samling af enkeltkurser, som enten indgår i kursusplaner hos eksterne parter, eller er udviklet til andre firmaer.

Vi udvikler gerne kurser, specielt tilpasset efter jeres ønsker og behov, så kontakt os for at høre nærmere.

INDHOLD:

o AB18/ABR18
o BR18
o Ydelsesbeskrivelser
o Bæredygtighedsledelse
o Kombinationer

Enkeltkurser

VIDEN OG KOMPETENCER:

Standartkurser
Specialkurser

Vores standardkurser indgår enten i kursusplaner hos eksterne parter eller er udviklet til andre firmaer. Disse kan leveres til jer, som kurser i enkelte emner eller en pakke.

Vi udvikler gerne kurser, specielt  efter jeres ønsker og behov, så kontakt os for at høre nærmere.

INDHOLD:

o BR18
o Kvalitetsledelse
o ABR18
o Bæredygtighedsledelse
o Frame
o SDG

Workshops

VIDEN OG KOMPETENCER:

Standartworkshops
Specialworkshops

Vores standardworkshops indgår enten som et element i kursusplaner hos eksterne parter eller i vores eget regi. Disse kan leveres til jer, som workshops i et enkelt emne eller som en række af workshops.

Vi udvikler gerne workshops, specielt tilpasset efter jeres ønsker og behov, så kontakt os for at høre nærmere.

INDHOLD:

o ABR18, BR18 YBL18 ‐ aftaleforhold
o Implementering af bæredygtighed i virksomheden
o Bæredygtigtig arkitektur og anvendelsen af Frame
o Forandringsledelse i byggerieto Verdensmålene og byggeriet

Foredrag

VIDEN OG KOMPETENCER:

Standartforedrag
Specialforedrag

Vi har koncentreret et udvalg af emner, som indgår i vores kurser og sparingsfoløb, til en række standardforedrag.

I en række af foredragene, har vi alliere os med specialister, som supplerer vores indlæg med deres specialviden.

Foredragene er velegnede som introduktion til emnet, og anbefales til jer der kun har lille viden om området og ønsker et overblik på en enkelt måde, før I tager stilling til om I ønsker dette yderligere udfoldet.

Vi udvikler gerne foredrag, specielt tilpasset efter jeres ønsker og behov, så kontakt os for at høre nærmere.

Foredragene er traditionel envejskommunikation, opfulgt af spørgsmål og svar. Hvis du ønsker inkluderende kommunikation, med øget dialog og større fleksibilitet, så er workshops eller sparring nok en bedre løsning for jer.

INDHOLD:

o BR18
o ABR18
o Kvalitetsledelse
o Bæredygtighedsledelse
o Frame
o SDG
o Samarbejdet med den offentlige bygherre
o Samarbejdet med den private rådgiver