STRATEGISK RÅDGIVNING

De nye rammebetingelser for byggeriet, AB18, ABR18 og BR18, har medført en øget ubalance i relationerne mellem branchens parter.

Det oplever vi – direkte, i forhold til vores egne aftaleparter og – indirekte, i relationerne imellem vores aftaleparter og tredjepart.

Vi har oparbejdet aktuel viden og kompetencer om mange af disse forhold, bl.a. via deltagelse i brancheråd og ekspertgrupper og igennem udvikling af kurser og undervisning, for eksterne parter og i eget regi.

Dette sætter vi i spil for at være med til at synkronisere rammerne (se evt. uddybende beskrivelse).

Nye rammebetingelser ændrer byggeriets relationer
(Homines statim)
Med AB18, ABR18, BR18 og nye ydelsesbeskrivelser fik du nye roller og ansvar til os og byggeriets øvrige parter – som ligemænd.

Nye udfordringer øger usikkerhed om relationer
(Par pari lure et officiorum) 
Samtidigt stiller verdenssamfundet nye krav til dig, i forhold til den grønne omstilling, herunder at du skal inddrage flere interessenter og levere nye ydelser, som endnu ikke har fundet en endelig form, under dogmet lige rettigheder og lige pligter.

Det gør det vanskelligere for alle – også dig – at indgå præcise aftaler og eksekvere effektivt, konstruktivt og værdiskabende.

Hvor der er vilje er der vej
Vi har endnu ikke fundet de vises sten og magter ikke at bane vejen selv – men vi vil gerne være med til at finde den. 

Vi tilbyder derfor ydelse til udvikling jeres måde at varetager porteføljen og projekter på, via sparrings- eller uddannelsesforløb af jeres organisation eller virksomhed.

Homines statim
(Ligemænd)

Par pari lure et officiorum
(Lige rettigheder og lige pligter)

Synkronisering af rammerne

VIDEN OG KOMPETENCER:

Vi bidrager på flere områder, til at definere og optimere omfanget og indholdet af branchens rammebetingelser, via deltagelse i en række brancheråd og udvalg.

I forhold til det gældende bygningsreglement, BR18, omfatter det vejledninger om brandforhold og afgrænsning, af den dokumentation som fremover skal vedlægges til ansøgninger om tilladelser, til byggeri eller ibrugtagelse.

Vi bidrager også til Danske Arkitektvirksomheders
bearbejdning af det standard kvalitetsledelsessystem som indgår i relation til aftaler om projekt-, projekterings- og byggeledelse.

I udarbejdelsen af tillæg til ydelsesbeskrivelserne, YBB17, Rådgivning om bæredygtighed i byggeriet 2017, varetog vi projektledelsen, og var særligt pennefører på afsnittet om Bæredygtighedsledelse.

Vi deltog ikke med bidrag til ydelsesbeskrivelserne, YBL18 eller YBR19, men vi var med til at sikre, at fasefordelingerne blev samordnet med YBB17, hvilket medbragte indsigten i begge beskrivelser.

Engang var arkitektens rolle central i byggeriet
(Bonus Pater)

Da Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR89, blev indført,  i 1989, var de udarbejdet af en mindre kreds af personer, hvor af langt de fleste var arkitekter MAA.

I den efterfølgende periode var det også primært arkitekter MAA, som indgik aftaler om rådgivning, indsendte og behandlede ansøgninger om tilladelse til byggeri og ibrugtagelse samt ledede projekteringsydelser.

Så fulgte en dynamisk udvikling af byggeriets organisering
(Primus inter pares)

I takt med udviklingen af byggeriets tekniske løsninger blev kompleksiteten større og behovet for at delegere opgaver og ansvar, fra arkitekten til andre faggrupper, steg. Det medførte et stigende behov for udgivelse af fælles ydelsesbeskrivelser, regler og vejledninger.

Nu er arkitektens rolle blevet væsentligt marginaliseret, men hvem har påtaget sig byggeriet centrale rolle?
Da AB18 og ABR18 blev indført, i 2018, var de udviklet og defineret af et stort felt af interessenter, men kun en lille andel var denne gang arkitekter MAA. I stedet var bygherre og entreprenører – som de væsentligste aktører – overvejende repræsenteret af personer med en enten  juridisk, økonomisk eller administrativ baggrund.

Nye administrative arbejdsfordelinger og certificeringsordninger er kommet til
Med BR18, blev der indført nye krav til en række ydelser, med juridisk bindende ansvar, herunder certificeringsordningerne for brand og konstruktioner. Disse ordninger indeholde ydelser, med afhængighderer til leveringen af andre ydelser, leveret af de øvrige tekniske rådgivere.

De nye rammebetingelser blev igangsat mangelfulde og ufuldstændige (Novus ordo?)
Ved ikrfttrædelsen af BR18, var der ikke udrullet en færdig plan for organiseringen af de ændrede ydelser, eller udgivet fyldestgørende  definitioner af ydelsernes omfang og indhold, eller dokumentation. Dette har gjort det meget kompliseret at forstå, og særligt at administrere og koordinere, for de tekniske aktører og bestillere.

Dette galdt både i forhold til de certificerede rådgivere for brand og konstruktioner, og for relationerne imellem myndighederne og de certificerede rådgivere. Dette har bl.a. betydet, at det er blevet meget vanskeligt at forventningsafstemme samarbejdet, herunder fordelingen af rådgiverydelserne, og dermed at indgå præcise og fair aftaler.

Sammen kan vi finde vejen
(Ad consequi ordo in chao)

Forholdet imellem bygherre, bygværksansvarlige og håndværkere har forandret sig, fra tidernes morgen til i dag, og i den fremtidige udvikling er det en fælles opgave, at sikre kvalitet og ordentlighed, i alle led.

Uanset hvem der har ansvaret for at arkitekten er gledet fra byggeriets centrum til dets periferi (om ikke andet i juridisk forstand), så afspejler de nye ændringer sig ikke i de forventninger vi i byggebranchen har til hinanden – set under et – hvor den centrale rolle som generalist, fortsat varetages – eller forventes at blive varetaget – af arkitekten.

Vi vil gerne bidrage til et fornyet samarbejde, og kan bla.a. gøre dette via levering af systematisk sparring og uddannelse.

INDHOLD:

o AB18/ABR18
o BR18
o YBL18/YBR19
o YBB17 (tillæg/betaversion)
o Administrative ændringer
o Certificeringsordningerne

Bonus Pater
(den gode far)

Primus inter pares
(Den første blandt ligemænd)

Novus Ordo?
(den nye orden)

Ad consequi ordo in chao
(Orden i kaos)