TEKNISK RÅDGIVNING

Byggeri er teknik som måles på kvantitative kriterier.

Arkitektur er teknik + æstetik som også måles på kvalitative kriterier.

Bæredygtigt arkitektur måles på effekterne af både teknik og æstetik.

Vores rådgivning er baseret på projekteringen af mange opgaver løst i totalrådgivning eller som arkitektprojektering i delt rådgivning.

Det omfatter offentligt eller offentligt støttet byggeri, til primært undervisning, kultur, pleje, bolig eller administration.

Det omfatter nybyggeri, om- og tilbygning, renovering eller transformation af byggeri, ofte i bymæssige områder og af høj arkitektonisk kvalitet, herunder fredet og bæredygtigt byggeri.

Købehhavns Kommune Hovedbibliotek 1. etape – Totalrådgiver Juul & Hansen Arkitekter.

Ledelse

VIDEN OG KOMPETENCER:

Vi har erfaring fra alle former af rådgivning og entrepriser.

Den stammer fra ”alle sider af bordet” og giver os muligheder for at indgå indsigtsfuldt, i alle former for ledelse i byggeriet.

Som arkitekter har vi en specifik uddannelse og motivationen til at lede bygningsdesignet.

Vi kan derfor være din garant for at der fastholdes et fokus på projekters arkitektoniske kvalitet – i hele processen – og at det løbende afstemmes med projektets øvrige parametre.

Vores brede erfaringer med den praktisk ledelse, herunder med bæredygtighedsledelse, giver os gode forudsætninger for at indgå i ledelsesteam med eksterne parter, hvad enten den øvrige ledelse ligger hos  bygherren eller hos eksterne parter.

Samlet eller delt ledelse
Du opnår det bedste projektet ved at tilknytte de rette kompetencer med den rigtige viden på det rigtige tidspunkt, i processen.

På den måde kan du forvente – og forlange – at modtage et komplet, gennemarbejdet, forståeligt og realiserbart projektmateriale som de udførende kan omsætte til bygningsfysik, af høj kvalitet.

Du afgører selv hvordan projektteamet sammensættes og vi påtager os lige gerne den samlede ledelse eller udvalgte ledelsesydelser, afhængigt af teamets organisation.

Arkitekten som leder
Ved at vælge arkitekten som leder får du udbytte af, at hun varetager den samenhængende designopgave.

Den sammenhæng anvender vi i dynamisk dialog med grænsefladerne til de øvrige fag, så vi ikke ”tegner os i hegnet” eller “hæmmes af specialisternes tunnelsyn”.

Vi vil arbejde aktivt for at du og alle øvrige interessenter føler sig inddraget og velinformeret.

Det skaber den bedste proces og et fælles ejerskab til projektet og er den bedste garanti for, at de der overtager byggeriet også kan – og vil – anvende det hensigtsmæssigt.

Sådan kan vi sammen lede os til et succefuldt byggeri.

INDHOLD:

o Procesledelse
o Projekteringsledelse
o Bæredygtighedsledelse
o IKT‐ledelse
o Arbejdsmiljøkoordinering
o Byggeledelse

Arkitektprojektering

VIDEN OG KOMPETENCER:

Det kræver empati, viden, evner, redskaber at omsætte de bedste og mest visionære ideer til smukt og funktionelt design, til den forventede tid og pris.

Dette er kvaliteter som vi arbejder løbende med og udvikler via en systematisk uddannelsesplan og fremtidssikringen af vores digitale platform, vidensatabase og support – internt og eksternt.

Når vores ydelser også omfatter arkitektprojektering står vi inde for at dette bidrager til projektets helhed.

Det handler om professionalisme 
Arkitektprojektering er en teknisk fagdisciplin som indeholder mange forskellige elementer, der variere fra sag til sag.

I vores team har vi de den viden og de kompetancer som du normalt vil have behov for. Men hvis dit projekt indeholder særlige aspeker som vi ikke matcher – in-house – har vi et godt netværk af professionelle kolleger, som kan inddrages ad hoc.

Vi skal skabe orden ud af kaos
Det særlige ved arkitektens rolle er at hun varetager en inkluderende designopgave med grænseflader til alle andre fagdiscipliner. I sin uddannelse er hun skolet i, at finde flere løsninger på en problemstilling – også når de ikke er umiddelbart tilgængelige. Det sætter hende i stand til at afsøge muligheder og at holde projektdesignet åbent, indtil den løsning som imødekommer dine krav bedst muligt, er identificeret.

Sådan kan vi sammen skabe orden ud af kaos.

INDHOLD:

o Indledende rådgivning
(ideoplæg og program)
o Forslag
(dispositionsforslag og projektforslag)
o Myndighedsprojekt
o Udbudsprojekt
o Udførelsesprojekt
o Udførelse
(fagtilsyn og projektopfølgning)
o Aflevering
(fagtilsyn og projektopfølgning)
o Andre ydelser
(herunder arkitektsupport til analyser og ledelsesydelser)