Omsorgscenter Toftehøjen

Plejehjem

Omsorgscenter Toftehøjen

Et omsorgscenter, hvor beboerne er i centrum med respekt for den enkeltes selvbestemmelsesret, og hvor målet nås, når beboerne tilkendegiver en følelse af hygge og nærvær.
På Toftehøjen er der et aktivt nærmiljø, idet Toftehøjen danner ramme for mange af de aktiviteter, der er for seniorer i byen og nærmeste opland. Toftehøjen afdækker, yder og udvikler faglig service og omsorg til ældre og handicappede i Roskilde Kommune. Det gøres i samarbejde med brugere og deres organisationer, ud fra gældende lovgivning og lokalpolitiske beslutninger. Visionen er gennem kvalitet at skabe attraktive tilbud for mennesker og arbejde ud fra et fælles værdigrundlag, og i henhold til dette skal Toftehøjen undergå renovering og ombygning. De utidssvarende 1-rumsboliger bliver i løbet af 2021 ombygget til moderne 2-rums plejeboliger. Renoveringen af Omsorgscentret Toftehøjen imødekommer et stigende behov for plejeboliger, sikrer et godt og bæredygtigt arbejdsmiljø for plejepersonalet og gør plejecentret moderne og tidssvarende.
Moderniseringen indebærer ombygningen af 24 plejeboliger til 12 tidssvarende plejeboliger ved sammenlægning samt ombygning af 15 ældreboliger til plejeboliger. Der er tale om en helhedsorienteret modernisering, hvorfor servicearealer også ombygges og omorganiseres, der tilbygges en mellemgang, og opholdsarealerne udvides. Derudover moderniseres klimaskærm, badeværelser, depoter, kloak og tekniske anlæg. Samlet kommer det til at betyde, at antallet af plejeboliger stiger fra 24 et-rums plejeboliger til 27 moderne to-rums plejeboliger. Det skyldes, at efterspørgslen på plejeboliger generelt er større end efter ældreboliger

Projektfakta

Projekt       

Ombygning, Plejehjem

Periode

2018-

Sted

Viby Sjælland

Areal

2.500 m2

Økonomi

39.8 millioner kr.

Bygherre

Roskilde Kommune & DOMEA

Entrepriseform

Hovedentreprise

Ydelse

Bygherre- og totalrådgivning

Status

Under udførelse

Team

Juul & Hansen arkitekter Jakobsen Huse Dominia

Vores rolle

Juul og Hansen Arkitekter har være med til at opføre Omsorgscentret Toftehøjden, som