WORKSHOP

PRAKTISK INNOVATIVT PARTNERSKAB

EN TRÆDESTEN I DEN GRØNNE OMSTILLING I KOMMUNERNE

Hvad er et praktisk innovativt partnerskab? Hvordan kan det understøtte og optimere den grønne omstilling? Hvordan kan det spille sammen med bæredygtighedsplanen? Og hvilke krav skal man leve op til for at bruge PIP som et konkret værktøj på et kommende kommunalt byggeprojekt?

"Undervejs i forløbet vil der være rig mulighed for, at man som deltager kan inddrage egne erfaringer, så der bliver stillet skarpt på hvilke muligheder, barrierer og konkrete løsninger, som PIP kan skabe hos ens egen virkelighed".

Dette er en workshop, hvor du kan blive klogere på, hvordan du bruger PIP – som en trædesten til mere bæredygtigt byggeri. PIP er – populært sagt – en form for hjælp til selvhjælp, sat i system.

Der ligger et stigende pres på offentlige og offentligt støttede byggeherrer for at være drivkraft i den grønne omstilling i byggeriet. Dette har indtil videre sat stort fokus på behovet for et præcist udbud, der bedst muligt binder den vindende entreprenør, arkitekt og rådgiver til at bygge bæredygtigere. De offentlige udbudsregler bliver ofte set som en hindring for fri bæredygtig udvikling og sætter et pres på kommunerne for at have de relevante kompetencer til at kunne lave det bæredygtige udbud. Men hvad nu hvis man springer de indledende forhindringer over og i stedet kan vælge en samarbejdspartner, der har lysten og kompetencerne til at bygge bæredygtigere samt villigheden til at eksperimentere, og hvor man i fællesskab kan definere, hvordan dette kan lade sig gøre. Heri ligger potentialet ved PIP.

PIP tillader at springe det traditionelle udbud over for så i stedet at skabe ny innovativ viden og alment teknisk fælleseje i et partnerskab bestående af bygherre, rådgiver, entreprenør og forskere og giver samtidig mulighed for kompetenceudvikling og bæredygtighedsinnovation.

Via en definition af et praktisk innovativt partnerskab, som Juul & Hansen Arkitekter har udarbejdet og selv praktiseret med succes, introduceres I til principperne og vil via en gennemført case blive præsenteret for praksis. Efterfølgende gennemgås muligheder og eksempler på, hvordan PIP kan understøtte og optimere jeres rolle i den grønne omstilling.

    • PIP – Hvad er et Praktisk Innovativt Partnerskab?
    • PIP – Hvordan kan det understøtte og optimere den grønne omstilling?
    • (PIP – Hvordan kan det bidrage til udarbejdelse af en bæredygtighedsplan?)
    • Introduktion af værdikompasset

Undervejs i forløbet vil der være rig mulighed for, at man som deltager kan inddrage egne erfaringer, så der bliver stillet skarpt på hvilke muligheder, barrierer og konkrete løsninger, som PIP kan skabe hos ens egen virkelighed.

Om underviserne

Hannah Rosa Rasch, Arkitekt MAA, Projektchef og partner hos Juul & Hansen Arkitekter. Hannah er uddannet arkitekt fra arkitektskolen i København (KADK) og har erfaring som tidligere byggesagsbehandler. Det giver hende et særligt indblik i de lovmæssige grundlag, som er styrende for byggeriet, herunder planlov og byggelov. For nylig er Hannah blevet certificeret brandrådgiver i klasse 2 og har derfor udviklet en stærk faglig baggrund ift. de udfordringer, lovgivningen ofte kan byde. I sit daglige virke arbejder Hannah med projekterings-, bygge- og bæredygtighedsledelse, foruden sparring og undervisning i lovgivning, strategier og dokumentationskrav.

Asger Juul er grundlægger af og direktør hos Juul & Hansen Arkitekter og ansvarlig for firmaets design- og bæredygtighedsprofil. Asger er særligt stærk i byggejura og bæredygtighed – herunder med særlig interesse for at accelerere den grønne omstilling i sit daglige virke som bygherrerådgiver og bæredygtighedsleder.

Med sin tidligere erfaring fra RIA – Rådgivende Ingeniører og Arkitekter som afdelingschef og projektchef samt Stadsarkitektens Direktorat i Københavns Kommune har Asger en enorm viden omkring offentlig organisation og dertilhørende jura. Som ekspert har Asger erfaring med udarbejdelse af helhedsplaner og dispositionsforslag til mere end 20 skoler og 30 institutioner i Københavns Kommune, Hvidovre Kommune, Albertslund Kommune og Furesø Kommune. Yderlige tæller Asgers erfaring gennemførelse af mere end 30 udbud af totalrådgivning og totalentrepriseudbud af byggeprogrammer eller (hovedsageligt) på principielt dispositionsforslag. Udarbejdelse af mere end 20 skoleprojekter og 40 institutioner som totalrådgiver med udbud af arbejderne i hoved- eller fagentrepriser.

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle ansatte i Regioner, Kommuner og offentligt støttede bygherreorganisationer, der beskæftiger sig med byggeri. Formålet er at inspirere til nye måder at udnytte konkrete byggeopgaver som udgangspunkt for at udvikle og efteruddanne den offentlige og offentligt støttede sektors egen organisation i praksis.

 

Kontakt Juul & Hansen Arkitekter direkte for at booke en workshop. Workshoppen varer 2 timer, og der er ikke loft på antal deltagere. Vi har tidligere afholdt workshop for bl.a.: WE BUILD DENMARK (Netværk for offentligt bæredygtigt byggeri i Syddanmark).