YDELSER

Værdioptimering

Værditilvæksten til dit projekt optimeres når det planlægges med veldefinerede krav og forventninger til resultatet. Som arkitekter kan vi støtte dig i at finde en tidlig og hensigtsmæssig balance imellem overblik og detaljer (som generalister) til gavn for den samlede værdi (totalværdien).

 

Forventningsafstemning

Vi afviger gerne fra de traditionelle organisationsformer – som ofte defineres af traditionelle faggrænser – for at indgå i et kvalificeret og helhedsorienteret team, efter princippet ”bedste kvinde til jobbet”. Vi kan rådgive dig i alle byggeriets faser, herunder i valg af proces og organisation og vi bidrager gerne ved projektforberedelsen, uanset om vores ydelser er det samlede projektforløb eller senere ydelser.

 

Vi går imod strømmen

Igennem de senere år har markedet bevæget sig i retning af store rådgivervirksomheder – ”One stop shops” – hvor alle ydelser samles og leveres af én aftalepartner. Vi tror på et marked med alternativer og har valgt at forblive en lille virksomhed. I stedet kan vi tilknytte eksterne rådgivere i et team, som kan agere fleksibelt i samarbejdet med dig og dit bagland.

Alle normalydelser leveres efter Danske Arkittektvirksomheders Kvalitetsledelsessystem og valgte Ydelsesbeskrivelser.

Som specialydelse leveres sparring af organisationer og virksomheder samt individuelt tilpassede uddannelsesforløb, som målrettes dig og dit bagland, efter nærmere aftaler.

Vi anvender (som udgangspunkt) MOLIO’s paradigmer, i forbindelse med projektering, beregninger, IKT og AMK.

Vi anvender (som udgangspunkt) Frame som metode og digital platform, til levering af bæredygtighedsledelse og ved ydelser til håndtering af DGNB-certificering samt arbejde med FN’s verdensmål (SDG) o. lign.

Læs mere om: