VÆRDIGRUNDLAG

Vi har taget vores egen medicin:

Vi har – i 2018 og 2019 – gennemført en fornyelse af vores organisation.

Vi har i den samme periode udviklet og forberedt et nyt ydelseskatalog.

Begge dele er led i en målsætning, om at levere ledelse og design af bæredygtig arkitektur, af høj faglig kvalitet, i alle led.

Det var en intens proces – og en stor investering – som skal styrke os i at agere bæredygtigt, internt – i vores egen adfærd og virke, og eksternt – i vores rådgivningsydelser og ydelser til sparring og uddannelse.

Vi har defineret vores værdier i tre fokusområder, som beskriver vores tilgang til opgaver, og hvad du kan forvente – og forlange – af os, hvis du modtager vore ydelser eller indgår i et samarbejde.

Kundens behov
Vores første fokus er, at levere den optimale rådgivning af dig, i forhold til både proces og produkt. Optimal rådgivning forudsætter, at vi går tæt på – og af og til udfordrer – dine krav. Men “kunden har altid ret”. Lige meget om vi er din rådgiver eller din rådgivers rådgiver, så respekterer vi den direkte ordregiver, uden at glemme bestilleren, bygherren eller slutbrugeren.

Bæredygtighed
Bæredygtighed er en del af vores DNA, som har udviklet sig fra økologisk byggeri, over miljørigtig projektering, til vidensbaseret design. Uanset dine egne valg af metoder, strategier og politikker, eller dine egne krav til kriterier, eventuelle certificeringsystem eller valg af virkemidler, vil bæredygtighed altid indgå i vores rådgivning.

Arkitektonisk kvalitet
Vi er kreative sjæle med arkitektoniske ambitioner. Det vil altid præge vores ydelser, men uden at stå i vejen for de andre fokusområder. Derfor vil vores grundliggende faglighed være din garanti for, at den arkitektoniske kvalitet altid vil blive tilgodeset, hvad enten vi selv har designopgaven, eller vi kun skal varetage bæredygtighedsledelsen, eller andre ydelser, der understøtter processerne.

Vores omstilling skal styrke vores ledelse og design
Vores omstilling betyder ikke, at vi er mindre engageret i formgivning og projektering end tidligere, men at vi har specialiseret os i hvordan disse discipliner kan sikres kvalitet og værdi, i en branche med stadig mere komplekse og multifaglige sammenhæng, hvad enten vi selv varetager designydelsen, eller understøtter andres design.

Vores 3 fokusområder:

o Kundens behov
o Bæredygtighed
o Arkitektonisk kvalitet

Illustration lånt fra udgivelse af Danske Arkitekvirksomheders  Kvalitetsledelsessystem.

Illustration lånt fra Danske Arkitektvirksomheders udgivelse. Dokumenter din værdiskabelse.